Može li se viličar koristiti za vuču ili guranje tereta?

12. July 2022.

Viličari koji se koriste za vuču prikolica moraju biti opremljeni za to. Pod to računamo da imaju priključak te da su dizajnirani, konsturirani i pripremljeni za jednostavno i sigurno priključivanje i odspajanje u svrhu preventive slučajnih odspajanja tijekom korištenja.

Zašto viličari ne mogu vuči opremu?

Osim u specifičnim situacijama gdje je proizvođač napomenuo da mogu vuči opremu, viličari se ne koriste za takve zadatke. Oni su dizajnirani isključivo za podizanje tereta pomoću vilica te njihova namjena nije guranje ili vuča tereta.


Viličari generalno ne posjeduju distribuciju težine i kapacitet kočenja koji je potreban da vuku opremu na siguran način.

Konfiguracija upravljačkog sklopa i kočnica ne pružaju rukovatelju razinu kontrole koja je potrebna da se na siguran način vrši vuča. Sukladno tome, postoji povećani rizik da viličar izgubi kontrolu i prevrne se na bok.

Vilice viličara nisu dizajnirani za vuču velikih težina. U slučaju da se vilicama vuče vozilo ili teret postoji vjerojatnost da se oštete ili savinu. Takvim radnjama smanjujemo stabilnost viličara te povećavamo rizik od nesreća.

Zašto je moj viličar opremljen s priključkom za vuču ukoliko ne može vršiti vuču?

Čeoni viličari dolaze opremljeni sa kukom za vuču koja se nalazi na stražnjem dijelu viličara. Ona služi isključivo za vuču viličara na vučno vozilo u slučaju transporta.

Koji viličari su sigurni za vuču tereta i prikolica?

Primjerice, neki proizvođači imaju u ponudi ima modele koji su točno specificirani kao “vučna vozila”.

  • Model s vučnom silom: 5 do 7 t, namijenjen za unutarnji rad
  • Model s vučnom silom: 8 do 8 t, namijenjen za unutarnji rad

Uz pomoć vučnih vozila moguća je brza i sigurna vuča tereta uz minimalnu štetu tereta i radnog prostora. Vučna vozila konstruirana su za povećanje produktivnosti u proizvodnji prevozeći teret i sirovinu do proizvodne linije.

Ako ste u situaciji da trebate viličar za vuču ili guranje tereta, kontaktirajte nas na mail [email protected]. Rado ćemo Vam pomoći u odabiru ispravnog modela.