Cover

Najam viličara i platformi

Jedna od osnovnih usluga tvrtke Euromarkt d.o.o. je usluga najma viličara. U mogućnosti  smo Vam ponuditi najmove viličara i platformi u trajanju od jednog sata do višegodišnjih najmova.

Za svaku Vašu potrebu imamo kvaliteta i pouzdan stroj. Ukoliko nemate obučenog rukovatelja u mogućnosti smo Vam ponuditi i uslugu najma rukovatelja.

Ukoliko Vam je potrebno, osiguravamo za Vas najmove novih ili rabljenih viličara, neovisno trebate li jedan do dva viličara ili kompletnu flotu. Želimo biti oslonac našim klijentima uvijek, budući najam pruža veliku fleksibilnost mi smo ti pomoću kojih tvrtka izbjegava  velika početna ulaganja kupovine viličara. Za svoje korisnike uvijek na raspolaganju imamo široku paletu raspoloživih modela i pružamo im  mogućnost promjene modela ili specifikacije viličara sukladno potrebama njihova rada u tijeku najma.

Kratkoročni najmovi su odgovor na svaki Vaš hitan zahtjev za strojem. Brzom reakcijom našeg osoblja, velikim izborom modela raspoloživih sa skladišta Vama smo na usluzi za sve Vaše hitne potrebe.

Uz kratkoročne najmove nudimo uslugu dugoročnih najmova  od nekoliko mjeseci pa do višegodišnjih najmova. Naš stručan i osposobljen tim svojim iskustvom može Vam savjetovati i pronaći pravo riješenje za Vaš sezonski posao ili najam za duže razdoblje.

Sve većem trendu na tržištu prilagodila se i tvrtka Euromarkt. Uz kratkoročne i dugoročne najmove pružamo uslugu i najma novih viličara sa uključenim redovnim održavanjem

Pogodnosti:

  • korisnik plaća fiksnu mjesečnu ratu
  • isporučuju se novi strojevi koju rezultiraju efikasnošću u radu
  • fiksni mjesečni trošak za Najmoprimca
  • Najmoprimac nema troška održavanja viličara
  • Najmoprimac nema troška djelatnika koji vrši održavanje viličara
  • Najmoprimac nema trošak izmjene guma na viličaru
  • Najmodavac vrši atestiranje viličara
  • Najmodavac osigurava stroj po polici kasko osiguranja
  • Najmodavac će po isteku 60 mjeseci ponovno isporučiti nove strojeve
  • Najmoprimcu što će flotu viličara činiti mlađom i efikasnijom u operacijama.

Za najam viličara, utovarivača i platformi koje su odmah dostupne provjerite ponudu: Strojevi na stanju

Više informacija: [email protected] ili  099 4837 178