Koliko viličar troši električne energije po satu?

15. June 2022.

Jedno od ključnih pitanja koje budući vlasnici elektro viličara postavljaju je “Koliko električne energije troše viličari po satu rada?”.

Proizvođači viličara određuju potrošnju slično kao i proizvođači automobila; kroz seriju testova čiji prosjek se deklarira kao prosječna potrošnja. No, za razliku od automobila, na potrošnju viličara utječe veći broj faktora.

Kroz kratku analizu provjerit ćemo kolika je potrošnja nekih od modela elektro viličara. Uz to, pogledat ćemo i koji faktori utječu na zdravlje i performanse baterija što također određuje krajnji rezultat potrošnje.

Sljedeća tablica prikazuje primjer potrošnje po satu za litij-ionske i kiselinske baterije nekih modela viličara. Kao što možete primjetiti, potrošnja se povećava s maksimalnom nosivosti viličara:

ModelTip BaterijeVoltaža / Kapacitet (V/Ah)Potrošnja (kWh/h)
1Litij-ionska48/4205.0
2Litij-ionska48/6006.2
3Litij-ionska80/5008.0
4Olovna48/4805.19
5Olovna48/4805.3
6Olovna48/6005.7
Usporedba potrošnje viličara s litij-ionskom baterijom i olovnom baterijom

Faktori koji utječu na efikasnost i životni vijek baterija

Postoji niz faktora koji utječu na efikasnost i životni vijek baterija:

Visoke temperature

Tijekom radnih operacija viličari se zagrijavaju te visoke temperature smanjuju svojstva olova u kiselinskim baterijama. Ukoliko se viličar koristi cijelu smjenu, važno je bateriju napuniti do maksimuma te ostaviti dovoljno dugo da se ohladi.

Zbog navedenog razloga je preporučeno da se elektro viličari koriste za osmosatne smjene tijekom dana te da se pune i hlade tijekom noći kako bi bili spremni za operacije drugi dan.

Prekomjerno izlaganje visokim temperaturama na duže vremenske periode može višestruko smanjiti efikasnost i životni vijek baterija.

Prekomjerno ili nedovoljno punjenje baterija

Nepravilno punjenje baterija viličara može višestruko smanjiti vijek trajanja baterija. Ukoliko se baterija prekomjerno puni stvara se višak topline koji ubrzava proces opadanja karakteristika baterije.

U slučaju da se nedovoljno puni baterija, događa se sulfikacija i propadanje baterije, čime se smanjuju performanse te eventualno dovodi do zamjene baterije.

Čišćenje baterija

Preporučeno je mjesečno čišćenje baterija kako bi se uklonile nakupljene nečistoće koje mogu dovesti do korozije, bržeg pražnjenja ili imati negativan utjecaj na elektroniku viličara.

Redovito izjednačavanje baterija

Redovito izjednačavanje baterija Vaših viličara će rebalansirati razinu koncentracije kiseline i spriječiti stratifikaciju.

Bez redovitog izjednačavanja stvorit će se viša koncentracija kiseline na dnu baterije umjesto na vrhu. To može dovesti do oštećenja i utjecati na performanse i životni vijek.

Ne zahtijevaju sve baterije izjednačavanje no iznimno je bitno provjeriti specifikacije baterije prije početka rada.


Nepravilna nadopuna baterije vodom

Olovne baterije su obično napravljene od mješavine 35% olova u kombinaciji s kiselinom te 65% vode unutar ćelija.

Tijekom rada voda isparava iz baterija dok olovo i kiselina ostaju. Isparavanje dovodi do nepravilnih razina vode i kiseline zbog čega se voda redovito mora mijenjati.

Ukoliko se baterija napuni s vodom u bilo kojoj drugoj fazi osim kada je baterija u potpunosti napunjena električnom energijom, riskira se izlijevanje baterije i kiseline na vrh baterije i pod. To dovodi do oksidacije i gubitka kiseline, čime se smanjuje kapacitet i efikasnost. Za nadolijevanje vode u bateriju koristiti isključivo destiliranu vodu.

Želite li u svoju flotu uvesti elektro viličare?

Kontaktirajte nas i pomoći ćemo Vam pronaći savršeni primjerak za Vaše potrebe!